Protokół z wyboru ofert nr 2a/2022/Dostępna/Szkolenia na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry PSW. (zamieszczono 06.04.2022 r.)Protokół z wyboru ofert nr 2/2022/Dostępna/Szkolenia na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry PSW.  (zamieszczono 08.04.2022 r.)

Informacja przed otwarciem ofert nr 3a/2022/Dostępna/Szkolenia na wyłonienie wykonawców usługi związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń dla kadry PSW. (zamieszczono 11.03.2022 r.)

Protokół z wyboru ofert nr 3a/2022/Dostępna/Szkolenia na wyłonienie wykonawców usługi związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń dla kadry PSW. (zamieszczono 14.03.2022 r.)

Zapytanie ofertowe nr 3a/2022/Dostępna/Sprzęt TIK (zamieszczono 15.06.2022 r.)

Informacja przed otwarciem ofert nr 3a/2022/Dostępna/Sprzęt TIK.Informacja przed otwarciem ofert nr 3a/2022/Dostępna/Sprzęt TIK. (zamieszczono 29.06.2022 r.)

Informacja z otwarcia ofert do Zapytania ofertowego nr 3a/2022/Dostępna/Sprzęt TIK. (zamieszczony 30.06.2022 r.)

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zytania ofertowego nr 3a/2022/Dostępna/Sprzęt TIK (zamieszczony 06.07.2022 r.)

Załącznik nr 1 do Protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 3a/2022/Dostępna/Sprzęt TIK (zamieszczony 06.07.2022 r.)

Zapytanie ofertowe nr 3b/2022/Dostępna/Sprzęt TIK (zamieszczono 19.07.2022 r.)

Informacja z otwarcia ofert 3b/2022/Dostępna/Sprzęt TI(zamieszczono 03.08.2022 r.)

Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert do Zapytania ofertowego nr 3b/2022/Dostępna/Sprzęt TIK (zamieszczono 03.08.2022 r.)

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 3b/2022/Dostępna/Sprzęt TIK (zamieszczono 16.08.2022 r.)

Załącznik nr 1 do Protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 3b/2022/Dostępna/Sprzęt TIK (zamieszczono 16.08.2022 r.)

Zapytanie ofertowe nr 3c/2022/Dostępna/Sprzęt TIK (zamieszczono 09.09.2022 r.)

Informacja z otwarcia ofert nr 3c/2022/Dostępna/Sprzęt TIK (zamieszczono 23.09.2022 r.)

Załącznik nr 1 do informacji z otwarcia ofert do Zapytania ofertowego nr 3c/2022/Dostępna/Sprzęt TIK (zamieszczono 23.09.2022 r.)

Protokół z wyboru ofert nr 3c/2022/Dostępna/Sprzęt TIK (zamieszczono 03.10.2022 r.)

Załącznik nr 1 do protokołu z wyboru ofert nr 3c/2022/Dostępna/Sprzęt TIK (zamieszczono 03.10.2022 r.)

Zapytanie ofertowe nr 3/2023/Dostępna/IT (zamieszczono 16.01.2023)Informacja z otwarcia ofert nr 3/2023/Dostępna/IT(zamieszczono 27.01.2023)
Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert nr 3/2023/Dostępna/IT(zamieszczono 27.01.2023)Protokół z wyboru ofert nr 3/2023/Dostępna/IT (zamieszczono 28.01.2023)Załącznik nr 1 do Protokołu z wyboru ofert dot. zapytania ofertowego 3/2023/Dostępna/IT (zamieszczono 28.01.2023)