– PLANOWANE ZAPYTANIA OFERTOWE

DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA I DRUKU ELEKTRONICZNYCH LEGITYMACJI STUDENCKICH (zamieszczono 13.08.2019 r.)

 Protokół z wyboru ofert na DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA I DRUKU ELEKTRONICZNYCH LEGITYMACJI STUDENCKICH (zamieszczono 23.08.2019 r.)

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ (zamieszczono 21.02.2020)– Pytanie z pisma z dnia 26.02.2020 r. (zamieszczono 27.02.2020)


– Odpowiedź na pismo z dnia 26.02.2020 r. (zamieszczono 27.02.2020)


DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ – ZMIANA(zamieszczono 27.02.2020) DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ 1a/2020 – (zamieszczono 30.03.2020)

Wyłonienie Wykonawców do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla: studentów (wraz z badaniem kompetencji); kadry dydaktycznej; kadry administracyjnej; kadry zarządczej Powiślańskiej Szkoły Wyższej (zamieszczono 20.09.2020)

Wyjaśnienia (a) do zapytania ofertowego 2_2020_Zintegrowana_Szkolenia(zamieszczono 01.10.2020)

Wyjaśnienia (b)do zapytania ofertowego 2_2020_Zintegrowana_Szkolenia(zamieszczono 20.10.2020)

Informacja z otwarcia ofert do zapytania ofertowego 2_2020_Zintegrowana_Szkolenia (zamieszczono 22.10.2020)

– Protokół z wyboru ofert 2_2020_Zintegrowana_Szkolenia (zamieszczono 04.12.2020 r.)

Wyłonienie Wykonawców 2_2021 do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla: studentów (wraz z badaniem kompetencji); kadry dydaktycznej; kadry administracyjnej; kadry zarządczej Powiślańskiej Szkoły Wyższej (zamieszczono 12.02.2021)

Wyjaśnienia 1 do zapytania ofertowego 2_2021_Zintegrowana_Szkolenia(zamieszczono 05.03.2021)
Wyjaśnienia 2 do zapytania ofertowego 2_2021_Zintegrowana_Szkolenia(zamieszczono 10.03.2021)

Informacja z otwarcia ofert do zapytania ofertowego 2_2021_Zintegrowana_Szkolenia (zamieszczono 19.03.2021)

– Protokół z wyboru ofert nr 2_2021_Zintegrowana_Szkolenia (zamieszczono 14.04.2021)


– Wyłonienie Wykonawcy na Stworzenie nowej strony WWW dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej
(zamieszczono 21.04.2021)


– Informacja z otwarcia ofert na Wyłonienie Wykonawcy na Stworzenie nowej strony WWW dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej (3/2021/Zintegrowana/Strona WWW)
(zamieszczono 06.05.2021)

– Protokół z wyboru ofert 3/2021/Zintegrowana/Strona WWW (zamieszczono 10.05.2020 r.)

– Zapytanie ofertowe nr 3/2022/Zintegrowana/Sprzęt IT (zamieszczono 07.09.2022)

– Informacja z otwarcia ofert 3/2022/Zintegrowana/Sprzęt IT (zamieszczono 20.09.2022)

– Zał 1 do Informacji z otwarcia ofert 3/2022/Zintegrowana/Sprzęt IT (zamieszczono 20.09.2022)