Relacja z Polish-Turkish Forum

W dniach 17-21 czerwca 2024 roku dzięki staraniom Powiślańskiej Szkoły Wyższej, a zarazem w ramach programu Erasmus+, odbyło się Forum Polsko-Tureckie, zrzeszające w jednym miejscu, a dokładnie na kampusie PSW przy ul. Mariana Smoluchowskiego 18 w Gdańsku, pracowników naukowych oraz kadry akademickie obydwu państw.

W ramach wydarzenia zrealizowano szereg inspirujących i zajmujących aktywności. Wśród nich znalazły się różnego rodzaju sesje, a w tym Sesje Panelowe, podczas których omówiono aktualne trendy edukacyjne w Polsce i Turcji, umożliwiając uczestnikom wymianę doświadczeń i pomysłów na przyszłą współpracę akademicką między tymi państwami; Sesje Kulturalne, pozwalające uczestnikom na zanurzenie się w kulturze obu krajów poprzez różnorodne aktywności związane z poszczególnymi regionami Turcji oraz Polski; a także Sesje Informacyjne dedykowane omówieniu programów wymiany studenckiej i przemyśleniu najlepszych praktyk w promowaniu mobilności międzynarodowej studentów, którzy także podzielili się swoimi doświadczeniami z uczestnictwa w wymianach. Nie zabrakło również Prezentacji Przypadków, podczas których przedstawiono sztandarowe przykłady udanej współpracy międzyuczelnianej,

służące jako inspiracja do realizacji kolejnych wspólnych projektów. Praktycznym elementem Forum Polsko-Tureckiego były z kolei Warsztaty, które tym razem skupiały się przede wszystkim na rozwoju programów oraz innowacyjnych metod nauczania. Owe innowacje w szkolnictwie – zwłaszcza wyższym, a także wspólnie prowadzone projekty badawcze były również tematami nieco bardziej symbolicznej części wydarzenia, czyli Dyskusji Okrągłego Stołu.

Na koniec zarówno w ramach podsumowania całego wydarzenia, jak i podkreślenia znaczenia zaangażowania oraz osiągnięć uczestników Forum, odbyła się oficjalna Ceremonia Wręczenia Certyfikatów.

Organizacja Forum Polsko-Tureckiego przyniosła wiele wymiernych korzyści, jednak przede wszystkim pozwoliła oraz zapewniła przestrzeń dla wzmocnienia międzynarodowej współpracy obydwu państw, poszerzenia świadomości obu stron dyskusji, jak i wzbogacenia metod nauczania i rozwoju podejścia edukacyjnego.

Szanowni Państwo,

W październiku, 2023 mieliśmy przyjemności powitać na naszej uczelni przedstawicieli z Muş Alparslan University oraz Çanakkale Onsekiz Mart University z Turcji w ramach programu Erasmus+. 

Dydaktycy w ramach swojej mobilności Erasmus+ przeprowadzili zajęcia dla naszych studentów, w szczególności dla naszych studentów grupy English Division, do których dołączyły także przebywające na mobilności w ramach programu Erasmus+ studentki. 

Głównymi tematami poruszonymi podczas zajęć były min. Disaster Nursing, Nursing Education in Turkey, Nursing Care Persceptions of Childeren with Acute Diseases.

Dziękuje i pozdrawiam,

Paulina

Wyjazd został sfinansowany z programu Erasmus+

 

Relacja: 5. edycja International Week za nami!

1 DZIEŃ

Bardzo się cieszymy, że nareszcie mogliśmy przywitać naszych Gości z całego świata w naszej gdańskiej filii Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Pierwszy dzień i pierwsze poznania z uczestnikami tegorocznego IW’23 w murach naszej uczelni rozpoczęliśmy m.in. od opowiedzenia o Powiślańskiej Szkole Wyższej, a także od quizów. Nasi Goście z Albanii, Armenii, Gruzji, Kirgistanu, Libanu, Maroka, Mołdawii, Palestyny, Serbii, Tunezji, Turcji i Ugandy zmierzyli się z ciekawostkami o Polsce, a także językiem polskim.

Po oficjalnym rozpoczęciu, uczestnicy International Week 2023 odwiedzili Centrum Nauki Hevelianum. Mieliśmy okazje zobaczyć przepiękną panoramę Gdańska ze szczytu Góry Gradowej, a także zwiedzić jej Forty.

We are thrilled to finally welcome our guests from around the world to our Gdansk branch of Powislanska University.

On the first day of this year’s IW’23, we started with introductions and sharing information about Powislanska University, as well as engaging in quizzes. Our guests from Albania, Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Lebanon, Morocco, Moldova, Palestine, Serbia, Tunisia, Turkey, and Uganda took part in interesting facts about Poland and the Polish language.

After the official opening, the participants of International Week 2023 visited the Hevelianum Science Center. We had the opportunity to see the beautiful panorama of Gdansk from the top of Gora Gradowa and explore its Forts.

2 DZIEŃ

Dzisiaj nie tylko Powiślańska Szkoła Wyższa miała okazję przedstawić swoją uczelnię, ale wszyscy nasi Goście z partnerskich krajów mieli na to szansę. Dowiedzieliśmy się dzięki temu wielu nowych rzeczy!

Niektórzy z uczestników nawet przywieźli ze sobą tradycyjne przysmaki. Było ciekawie, smacznie i przede wszystkim wesoło. A nam, jako organizatorom, jest niezmiernie miło, że wszyscy tak bardzo się zaangażowali i przedstawili swoje kraje oraz uczelnie.

Nie mogliśmy nie podzielić się tymi widokami z naszymi zagranicznymi Gośćmi, którzy przyjechali do nas na International Week’23.

Dlatego drugiego dnia zwiedziliśmy Gdańsk Główny, gdzie uczestnicy odwiedzili lokalne sklepy. Przeszliśmy się również wzdłuż Motławy, a także zapoznaliśmy się z historią bursztynu. Zdecydowanie niezapomniane przeżycia.

Today, not only the Powiślański University had the opportunity to present their institution, but all our Guests from partner countries had a chance to do so. Thanks to that, we learned many new things!

Some of the participants even brought traditional delicacies with them. It was interesting, delicious, and above all, fun. We, as the organizers, are truly pleased that everyone got so involved and beautifully showcased their countries and universities.

We feel an obligation to share these sights with our foreign guests, who came to us for International Week’23!

We toured Gdansk Główny, where participants of IW’23 visited local stores. We also walked along the Motlawa River, and learned about the history of amber. Definitely an unforgettable experience.

3 DZIEŃ

Dziś zaprosiliśmy naszych Gości z International Week’23 do siedziby Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie. Powitaliśmy ich na uczelnianej auli, by poprowadzić szkolenia oraz warsztaty w języku angielskim. Niezmiernie cieszy nas duże zaangażowanie i chęć do prowadzenia dyskusji w poruszanej podczas prelekcji tematyce.

Następnie uczestnicy mieli okazję zwiedzić Centrum Symulacji Medycznych, które znajduje się na najniższym piętrze kampusu. Sale symulacyjne wzbudziły ogromne zainteresowanie i rozpoczęły serię pytań na temat ich funkcjonowania oraz użytkowania podczas zajęć. Działo się naprawdę wiele.

Uczestnicy IW’23 odwiedzili również Zamek w Kwidzynie, na którego dziedzińcu czekały różne atrakcje. Nasi Goście nie tylko obejrzeli występy zespołu ludowego Marezianki, ale również sami wspólnie zatańczyli do dźwięków akordeonu. Gwoździem programu były warsztaty z lepienia pierogów poprowadzone przez Koło Gospodyń Działkowych. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił w lepieniu tradycyjnej polskiej potrawy, a następnie poczęstować się już przyrządzonymi wyrobami w strefie cateringowej.

To był bardzo intensywny dzień, pełen pozytywnych emocji!

Today, we welcomed our guests from the International Week’23 to the headquarters of Powiślański University in Kwidzyn.

We greeted them in the university auditorium to conduct training sessions and workshops in English. We are extremely pleased with their high level of engagement and willingness to participate in discussions on the topics covered during the lectures.

Later, the participants had the opportunity to visit the Medical Simulation Center located on the lowest floor of the campus. The simulation rooms sparked great interest and initiated a series of questions regarding their functioning and use during classes.

A lot has been happening, and it’s not the end of the attractions yet! Stay tuned to our profile to keep up with the latest updates from IW’23.

The participants of IW’23 also visited the Castle in Kwidzyn, where various attractions awaited tchem.

The guests enjoyed performances by the folk group Marezianki, and soon joined in to dance to the sounds of the accordion. The highlight of the program were the dumpling-making workshops led by the Koło Gospodyń Działkowych (Club of Allotment Housewives). Anyone interested had the opportunity to try their hand at making their own traditional Polish dumplings, and then indulge in the prepared delicacies at the catering area.

It was a very intense day filled with positive emotions!

4 DZIEŃ

Piątek w Powiślańskiej Szkole Wyższej upłynął pod znakiem licznych wykładów i niesamowicie ciekawych wystąpień.

International Week’23 to nie tylko wymiana ciekawych informacji na temat swojej kultury czy uczelni. To także wymiana wiedzy i spostrzeżeń na otaczające nas zagadnienia ze świata nauki.

Mogliśmy dzisiaj usłyszeć wystąpienia naszych Gości, którzy na X. Międzynarodową Konferencję Naukową „Oblicza Dobrobytu”, podjęli się przeróżnych tematów i podzielili się swoimi badaniami w związku z nimi.

Friday at the Powiślański University was marked by numerous lectures and incredibly interesting speeches.

International Week’23 is not only about exchanging interesting information about one’s culture or university. It is also an exchange of knowledge and insights on issues surrounding us from the world of science.

Today we were able to hear the speeches of our guest speakers for the X. International Scientific Conference „Faces of Prosperity,” took on a variety of topics and shared their research in relation to tchem.

5 DZIEŃ

Dzisiaj nasi studenci z English Division- Nursing mieli przyjemność odbyć zajęcia i warsztaty z naszymi międzynarodowymi wykładowcami z Indii, Turcji i Kosowa. Zajęcia były świetne, a sami studenci i dydaktycy chwalili sobie wspaniałą atmosferę.

Dziękujemy za doświadczenie!

Sobota to także wycieczka do naszych przyjaciół, a jednocześnie partnerów- Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie!

To właśnie oni przygotowali dla naszych Gości wyjątkową atrakcje i nowe doznania, zwiedzanie szpitala z uwzględnieniem SOR’u.

Następnie według programu odbyły się warsztaty i prezentacje dla naszych międzynarodowych przyjaciół. Był to intensywny, ale za to jak edukacyjny dzień!

Today, our students from the English Division-Nursing had the opportunity to attend classes and workshops with our international lecturers from India, Turkey, and Kosovo. The classes were fantastic, and both the students and instructors praised the wonderful atmosphere. We are grateful for the experience!

Saturday also included a trip to our friends and partners, the Specialist Hospital in Kościerzyna!

They prepared a unique attraction and new experiences for our guests, which involved a tour of the hospital, including the Emergency Department. Following the schedule, workshops and presentations were held for our international friends. It was an intense, but incredibly educational day!

Wizytacja w ramach programu Erasmus+ z Turcji!

Nowa uczelnia – Hitit University z Corum, Turcja

Powiślańska Szkoła Wyższa miała przyjemność gościć w progach swojej uczelni pracowników z Hitit University z Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Hitit University to względnie nowy partner Powiślańskiej Szkoły Wyższej, ponieważ porozumienie o współpracy zostały podpisane w roku 2022, a to jest pierwsza zrealizowana mobilność pomiędzy HU a PSW. 
Jednym z podarunków ze strony partnera, oprócz typowych tureckich orzeszków, było przekazanie książki, której jednej z pracowników był edytorem o “Systemie zdrowotnym w Turcji”. Pozycja ta trafiła już na półki uczelnianego book-crossing, mając nadzieje, iż stażyści z Turcji będą zainteresowani, aby podjąć się lektury po turecku. 
International Office ma nadzieję, iż współpraca z Hitit University rozwinie się już niedługo do wymiany studenckiej. 

#internationalpsw

Wizytacja w ramach programu Erasmus+ z Turcji! 

Powiślańska Szkoła Wyższa miała przyjemność gościć w progach swojej uczelni pracownika z Karabuk University, specjalizujący się w Marketingu i Reklamie.

Przedstawiciel partnerskiej uczelni zwiedził dwie siedziby uczelni, w Kwidzynie oraz w Gdańsku. Nie ominęły go także inne aktywności kulturowe.

Dzięki wymianie doświadczeń już teraz mamy chętnych aplikantów oraz aplikantki na wyjazdy mobilnościowe do Turcji.

Serdecznie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych na adres: internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl

Udział wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć w Powiślańskiej Szkole Wyższej stale wzrasta, gdyż zajęcia w języku angielskim cieszą się coraz większym zainteresowaniem studentów. Uczelnia na stałe współpracuje z następującymi wykładowcami z zagranicy: – prof. dr hab. Jan Konturek, dyrektor kliniki chorób wewnętrznych, gastroenterologii, chorób metabolicznych i chorób zakaźnych Elbe Kliniken, Staade, Niemcy „Gastroenterologia – wczoraj i dziś”
– mgr inż. Oscar Santamaria-Hernandez – “Business economics”, “Continuous Improvement”; Dodatkowo w ramach programu Erasmus+ wykładowcy z zagranicy zrealizowali następujące zajęcia: 1.prof. dr. Ledina Hoxha, Field of Economic, European University of Tirana, Albania, “Monetary policy in Albania”
2.prof. dr Nino Svanidze, Faculty of physics mathematics and computer sciences/department of Mathematics, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia, “Confines and isolecines”
3.prof. dr Gjylbehare Murati, Law department, University Haxi Zeka, Kosovo, “Human rights and their aplications”
4.prof. dr Leonel Matar, Faculty of business, University Saint Joseph, Lebanon, “Competitive advantage of companies. Lebanon and UE- comparison”
5.dr Dragan Calovic, Faculty of culture and media, Hohn Naisbitt University, Serbia, “Micro politics of welfare: The approach of HAAS and HAHN.”
6.dr Goran Lalić, Faculty of Geoeconomics, John Naisbitt University, Serbia, “Mexico’s dependence on oil in the 20h century. The Development of the oil sector and the greatest challenges.”
7.dr Ranka Mitrović, Faculty of Business studies, John Naisbitt Univeristy, Serbia “SMEs in Poland and Serbia- sources of financing”
8.dr Olena Horbunova, Faculty of Business and Trade, Poltlava ,Ukraine, “Pension provision in Ukraine : the current state and directions of further reform”
9.dr Kseniia Verhal, Faculty of Business and Trade, Poltlava ,Ukraine, “Horizontal integration of trade enterprises”
10.mgr Liucija Uboniene, Faculty of Economics, Siauliu Valsybine Kolegija, Lithuania, „Znak firmowy jako identyfikacja produktu w marketingu-Mix przedsiębiorstwa”
11.dr Tatjana Cvetković, Ana Langović, Violeta Cvetkovska Tomanović, Faculty of Economics, Megatrend University, Serbia, “The role of internationalization and bologna process in the republic of Serbia human capital development”.
12. dr Vadije Kadiu, Department of Finance and Economic , European University of Tirana, “External sources of companies financing and their importance”
13. prof. dr Raymond Bou Nader, Business/IGE, Saint Joseph University , Lebanon, “Lean Management”
14. prof. dr Nizar Hariri, Faculty of Economics, Saint Joseph University, Lebanon, “Market balance”
15. dr Jelena Vemic Djurković, Economic department, Educons University , Serbia, “Aspect of the technological progress impact on employment process – global trends”
16. mgr Kobiljon Valiev, Department of English languages and literature, Namangan State University, Uzbekistan, “English for different kind of studies – case ctudy English / Nursing”
17. dr Ornela Vladi, Department of finance and economics, European Univeristy of Tirana, Albania, “Finacial results and their characteristics”
18. prof. dr Gjylbehare Murati, Faculty of Law, University of Haxi Zeka,Kosovo, “Importance of economic law”
19. mgr Amar Belhadia, Faculty of Economics, Chlef University, Algeria “How to teach business English”
20. prof. dr Mohamed Abidi, Faculty of Economic, University of Tizi-Ouzou, Algeria, “Costs of production”.
21. dr Goghar Voskanyan, Agro-business and Economic department , Armenian National Agrarian University, Armenia, “Challenges connected with introduction of agricultural insurance in RA”
22. mgr Kamran Valizada, Social Sciences, Nakchivan State University ,Azerbaijan, “Multiculturalism and national identity in Azerbaijan”
23. mgr Zerina Novalic, Faculty of Management, IBU, Bosnia and Herzegovina, “Human Resources Managment- methods and instruments.”
24. mgr Ajdić Mekić, Faculty of Economic, IBU, Bosnia and Herzegowina, “Taxes policy versus monetary policy”
25. prof. dr Venkata Jayakrishna prof. dr Kishor Sonti, Electronics and communication engineering, Sathyabama Institute of Science and Technology, India, “Economical Implications of artificial intelligence in the society”
26. prof. dr Jayabalan Karthikeyan, Electronics and communication engineering, Sathyabama University, Indie, “In-silico docking and biological evaluation of substituted chalcones as tubulin inhibitors and anticancer agents”
27. prof. dr Abdallah Atieh, Faulty of Business/Department of account, Al-Zaytoonah University of Jordan, Jordan, “Predicting Future Operating Cash Flows in Jordanian Commercial Banks by Using Fair Value Accounting”
28. prof. dr Abou Karaki Najib, Envirpmental eng. Department, Al-Hussein Bin Talal University, Jordan, “Monitoring of Dead Sea environmental degradation. Can Science Save the Dead Sea?”
29. dr Yazun Jarrar, Pharmacy, Al-Zaytoonah University of Jordan, Jordan, “The Cardiotoxicity of Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs: The Role of Arachidonic Acid-Metabolizing Cytochrome P450s”
30. dr Sabiha Shala, Faculty of Nursing, Univeristy of Haxi Zeka, Kosovo, “Modern methods of patients care”
31. Mimoza Hyseni Spahiu, Faculty of Tourism, Univeristy of Haxi Zeka, Kosovo, “Tourism in Kosovo- advantages and disadvantages”
32. dr Ludmila Coada, Political and communication sciences, Free International University of Moldova, Republic of Moldova, “The importance of negotiations”
33. dr Svetlana Mihic, Faculty of economic, Educons University , Serbia, “Macroeconomic measurement of the economy”
34. mgr Jovana Kisin, Faculty of economic, Educons University , Serbia, “Possibilities for economic prosperity with application of the smart city concept”
35. dr Oleksandra Kuzmenko, International scientific education center, Potlava University, Ukraine, “International exchange as the instrument of intenationalization”
36. dr Sharifjon Nematjonov, Department of English languages, Namangan state University, Uzbekistan, “Innovative methods of teaching in English”
37. dr Jelena Grujić, Educons University, Serbia, “The Prosperity of the therapeutic community model in psychoactive substances dependence treatment”