Rumunia - program Erasmus+
11 stycznia 2023
W tym tygodniu pracownik Powiślańskiej Szkoły Wyższej odbywa mobilność pracowniczą w ramach programu Erasmus+ w Rumunii, u naszego partnera Ovidius University of Constanta. Przesyłamy kilka zdjęć ze spotkań oraz szkoleń wykonywanych podczas mobilności. To pierwsza mobilność tego pracownika, ale na pewno nie ostatnia!
W wolnym czasie Erasmus+
17 maja 2022
Wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia… W wolnym czasie podczas wyjazdów w ramach programu Erasmus+ jego uczestnicy zwiedzają, poznają kulturę danego kraju oraz realizują swoje zainteresowania. Czasem jest to kontynuacja, a czasem tylko próba. 🙂 Barwy naszej Uczelni są również z nimi obecne.
Kolejny Dzień w Sofii Bułgaria.
13 maja 2022
Kolejna relacja z pobytu na szkoleniu pracowników naszej Uczelni w International Business School w Sofii. Nasi pracownicy podczas odbywania szkolenia zapoznali się ze strukturą organizacyjną Uczelni partnerskiej oraz funkcjonowaniem jej działów.Odbyły się również spotkania z władzami uczelni i jej pracownikami. Spotkania były okazją do omówienia przyszłej współpracy oraz możliwości rozwoju procesu internacjonalizacji.
Erasmus+ Sofia Bułgaria
12 maja 2022
Erasmus + to program, który od wielu lat daje możliwości rozwoju zarówno kadrze dydaktycznej jak i administracyjnej Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Jest okazją do zdobycia wiedzy,pogłębienia doświadczenia, badań naukowych, innych kultur i zachowań poszczególnych organizacji.W relacji przekazujemy zdjęcia z pobytu w nowoczesnym budynku naszego partnera z Sofii. Nowoczesny budynek nawiązuje do historii sztuki z wyraźnym nawiązaniem do twórczości Vincenta van Goga.
Erasmus+ w Sofii Bułgaria
10 maja 2022
W ramach szkolenia pracowników administracji programu Erasmus+ do Sofii wyjechała pięcioosobowa reprezentacja Uczelni. Wszyscy uczestnicy w dobrych humorach dotarli bezpiecznie na miejsce. Koordynator Programu Erasmus +Pani Profesor Irina Topuzova na spotkaniu w murach International Bussines School przedstawiła działania na najbliższy tydzień. Pracownicy znaleźli również czas na krótkie zwiedzanie stolicy Bułgarii. W kolejnym dniu spotkanie z władzami Uczelni oraz pracownikami poszczególnych działów i praca zgodnie z programem stażu. Fotorelacja w załączeniu.
Pracownicy PSW za granicą
29 stycznia 2016
Wizyta w Jordanii! Po długiej przerwie bez wyjazdów mobilnościowych delegacja z PSW, licząca 3 nauczycieli akademickich i 1 pracownika administracyjnego odwiedziła partnerski uniwersytet w Jordanii - Al-Zaytoonah University. Na początku na kampusie powitało pracowników motto w języku arabskim: "Ten kto pracuje ręką, głową i sercem jest artystą". Podczas ekskursji spotkali się z Prezydentem University Jordan Al-Zaytoonah. Prezydent Prof. Abdull Karim Al Qudah przedstawił charakter pracy zatrudnianych tam pracowników oraz programy studiów na poszczególnych wydziałach i kierunkach oraz potwierdził wolę dalszej współpracy z PSW i ciągłego doskonalenia programu Erasmus + oraz zacieśnienia współpracy. Z kolei Pani Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich dr Beata Pawłowska podziękowała Uczelni i Prezydentowi za goszczenie nas i przedstawiała możliwości współpracy między obiema uczelniami, szczególnie w zakresie Double Diploma oraz utworzenia wspólnych filii. Podkreśliła zaangażowanie w poszerzanie...