Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia (procesu  kształcenia
w formie hybrydowej i zdalnej funkcjonowania uczelni) oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

To oznacza, że legitymacje studenckie są ważne do odwołania.

Wobec powyższego, Dziekanat PSW informuje, że nie przeprowadza procesu przedłużania ważności legitymacji w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Wszelkie zmiany i informacje w tej sprawie będą na bieżąco zamieszczone w witrynie Studenci/Ogłoszenia.  

Zobacz więcej:

https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii.