Zarządzeniem Prorektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie z dnia 09.03.2020 r. w sprawie wstrzymania realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywanych przez studentów semestru II i IV (dot. studiów I stopnia):

Wydziału Nauk o Zdrowiu wstrzymuje się z realizacja ZP i PZ odbywanych w podmiotach medycznych na okres od 09 marca do 09 kwietnia 2020 r.

I termin zaliczenia zajęć praktycznych dla studentów w/w semestrów WNOZ przypadać będzie na dzień 30 września 2020 r.

Zarządzenie w sprawie wstrzymania realizacji zajęć praktycznych