Szanowni Państwo,

Przekazuję Państwu zaproszenie na kolejną, VII Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Nauka i Biznes – Wspólne wyzwania” .

W tym roku Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej: tzn. online na platformie Ms Teams oraz stacjonarnie (jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli) na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w czwartek 18 listopada 2021.

W ramach tegorocznej edycji Konferencji oferujemy Państwu możliwość publikacji w indeksowanych czasopismach (40 pkt i 20 pkt) oraz monografii wydanej przez wydawnictwo Routledge (200 pkt.). Nasze dotychczasowe publikacje możecie Państwo znaleźć pod adresem www.b2b.zarz.agh.edu.pl/publications

Celem naszej Konferencji, prócz dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń, jest budowanie wspólnej platformy (B2B & S2B) łączącej naukę z biznesem, a co za tym idzie, integracja przedstawicieli środowisk nauki i biznesu. Konferencja będzie składać się z dwóch części: naukowej oraz biznesowej.

Tradycyjnej formie, obejmującej prezentacje wyników badań naukowych, dyskusje w interdyscyplinarnym środowisku naukowców i praktyków zarządzania oraz sesje panelowe, towarzyszyć będą moderowane spotkania oraz networking z przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu, przedstawicielami izb gospodarczych i władz lokalnych.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są dla Państwa na stronie www.b2b.zarz.agh.edu.pl

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego