PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZE, POŁOŻNE / POŁOŻNICY

WAŻNA INFORMACJA‼️

PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZE ‼️
POŁOŻNE / POŁOŻNICY‼️

Z dniem 1.08.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie świadczeniobiorcom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez wyodrębnienie porady pielęgniarki/pielęgniarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej/położnika podstawowej opieki zdrowotnej wraz z dookreśleniem warunków ich realizacji.

Pielęgniarka / Pielęgniarz w ramach porady POZ, w zależności od posiadanych uprawnień zawodowych, będzie mogła / mógł m.in.:
? prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia,
? dobrać sposoby leczenia rany w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
? przepisać leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe,
? wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji,
? wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki),
? wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Z kolei położna / położnik w ramach porady POZ będzie mogła / mógł m.in.:
? udzielić porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran,
? przepisać leki na receptę zawierające określone substancje czynne, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji,
? wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne, wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych,
? wykonać oraz zinterpretować badania KTG u kobiety ciężarnej.

110182704_4078871818853315_6892512627989786136_n.jpg