Szanowni Studenci WNoZ,

uprzejmie informuję, że przed rozpoczęciem praktyk zawodowych niezbędne jest dostarczenie do dziekanatu odpowiedniego do lokalizacji deklaracji praktyk. Deklaracje praktyk należy uzupełnić o następujące dane tj. miejsce i czas realizacji, nazwa przedmiotu, ilość godzin, imię i nazwisko opiekuna praktyki zawodowej. Przypominam również, że przed rozpoczęciem praktyk zawodowych należy koniecznie przesłać pocztą tradycyjną, mailem bądź dostarczyć osobiście do dziekanatu odpowiedniego do lokalizacji kopię dokumentów do teczki kształcenia praktycznego studenta tj. ważną polisę OC, ubezpieczenie poekspozycyjne, ubezpieczenie NNW, badanie kału, szczepienie WZW typu B. Po dostarczeniu kompletu dokumentacji tj. deklaracji i wymaganych dokumentów pracownicy dziekanatu odpowiedniego do lokalizacji wystawią skierowanie, przesyłają je na adres mailowy studenta. Przesłane skierowanie uprawnia studenta do rozpoczęcia praktyki zawodowej.