Uroczystość wręczenia dyplomów już za nami. Absolwenci po 3 latach wytężonej nauki wreszcie odebrali swój upragniony dyplom

Uroczystość wręczenia dyplomów już za nami. W sobotę 13 lipca żegnaliśmy naszych absolwentów kierunków Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Ekonomia oraz absolwentów studiów podyplomowych. Uroczystość jak co roku była wzruszająca. Absolwenci po 3 latach wytężonej nauki wreszcie odebrali swój upragniony dyplom. Do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2018/2019 przystąpiło 188 osób. Kierunek Pielęgniarstwo ukończyło 130 osób, Pielęgniarstwo tzw. Pomostowe ukończyło 26 osób, Ratownictwo Medyczne ukończyły 23 osoby, a Ekonomię 9.

Nagrody dla „złotej dziesiątki” czyli najlepszych studentów wręczył Pan Rektor prof. dr hab. Stefan Angielski. Wyróżnienia otrzymali:
z kierunku Ekonomia
– Lidia Dominik
– Małgorzata Bielecka
z kierunku Ratownictwo Medyczne
– Anna Żelichowska
– Lucjan Nowosielski
z kierunku Pielęgniarstwo
– Ewa Cygan – Sidorkiewicz
– Aneta Grau
– Patrycja Tomaszewska
z kierunku pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych
– Dagmara Rekowska
– Aneta Janicka
– Marzena Zagańczyk

Pan Rektor wręczył także nagrody za pomoc i zaangażowanie na rzecz uczelni dla następujących studentów:
– Mateusz Bielawski
– Dorota Czaja – Janusz
– Katarzyna Krzemińska
– Justyna Ratkowska
– Ewelina Zulewska
– Paweł Cywiński
– Justyna Kubiak
– Aneta Grau
– Marta Anders
– Andrzej Schmidt
– Tomasz Rudowski
– Ireneusz Siemionkowicz

W następczej części uroczystości absolwenci odebrali dyplomy z rąk swoich promotorów. Miło było patrzeć na uśmiechnięte twarze absolwentów i widzieć z jaką sympatią odnoszą się do promotorów, którzy przygotowywali ich do obrony pracy dyplomowej.

Gdy absolwenci mieli już swoje dyplomy w rękach nastąpiła szczególna chwila, którą było czepkowanie. To już tradycja, że absolwenci kierunku Pielęgniarstwo odśpiewują hymn pielęgniarski i otrzymują czepek pielęgniarski lub przypinkę na znak swojego nowego zawodu.

Dla naszej uczelni to był dzień szczególny. Z jednej strony, że absolwenci opuszczają mury uczelni a z drugiej, że pożegnaliśmy człowieka bardzo dla nas szczególnego. Pan Rektor prof. dr hab. Stefan Angielski zakończył pracę w Powiślańskiej Szkole Wyższej po 12 latach. Jego przemówienie ściskało nas za serce i dziękujemy Panu Rektorowi, że był z nami przez te wszystkie lata. Za wsparcie, pomoc i dobre słowo. Pan Rektor otrzymał podziękowanie oraz medal PSW z rąk Pani prof. Krystyny Strzały – Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Kształcenia raz od Pani Kanclerz mgr Natalii Parus.

Po zakończonej uroczystości wszyscy udali się na wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Jak sami absolwenci mówią – te trzy lata minęły bardzo szybko. Niektórzy będą kontynuować swoją naukę na studiach magisterskich, a my życzymy im powodzenia w życiu prywatnym, zawodowym oraz wszystkiego dobrego.