Powróciliśmy do naszej współpracy z Domem Przedsiębiorcy w Tczewie, rozmowy z Panem Krystianem Jędrzejewskim Kierownikiem Biura Wspierania Przedsiębiorczości dotyczyły wzmocnienia naszego kontaktu jak i rozpowszechnienia informacji o działalności Partnera oraz naszej Grupy Klinicznej w Tczewie.
Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę Partnera jak i do dziekanatu uczelni po więcej informacji o Grupie Klinicznej PSW w Tczewie.