do spraw dydaktycznych i studenckich dr Beaty Pawłowskiej do zarządzenia Rektora PSW z dnia 31.08.2020 r.

Komunikat Prorektora do spraw dydaktycznych i studenckich dr Beaty Pawłowskiej do zarządzenia Rektora PSW z dnia 31.08.2020 r.

Wykaz przedmiotów (ćwiczeń) realizowanych w formie kontaktowej w siedzibie PSW w semestrze zimowym 2020/2021.

Pozostałe przedmioty w semestrze zimowym 2020/2021 będą realizowane w formie zdalnej (platforma MS Teams)

Załącznik:

Wykaz przedmiotów (ćwiczenia) realizowanych w formie kontaktowej na uczelni