Zachęcamy do udziału w XV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMII,  ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, UBEZPIECZEŃ  I BANKOWOŚCI, organizowanej przez Mazowiecką Publiczną  Uczelnię w Płocku,  która odbędzie się w formie on-line w dniu 11 czerwca 2021 r. z wykorzystaniem platformy MS TEAMS lub ZOOM. Organizator przewidział możliwość wzięcia czynnego udziału wraz z publikacją artykułu w monografii, jak i publikację artykułu bez czynnego udziału w Konferencji, a także udział bierny w obradach bez publikacji artykułu.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.