Drodzy studenci,

informujemy, iż na podstawie art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. ulega podwyższeniu próg dochodu do stypendium socjalnego z kwoty 1050,00 zł netto do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Stosowne informacje zawarte zostały w Zarządzeniu nr 1/01/23 Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej oraz  Komunikacie Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Stypendialnej.