Powiślańska Szkoła Wyższa, realizując swoją misję w ramach społecznej odpowiedzialności Uczelni podejmuje się, jak większość z Państwa wie szeregu działań prospołecznych. III misja Uczelni to bardzo ważne zadanie, które z ochotą i sercem realizujemy, oczywiście z pomocą całej naszej społeczności akademickiej ? Przekazujemy Państwu do zapoznania się zestawienie działań naszej Uczelni w walce z SARS-CoV2, dziękując tym samym za zaangażowanie.