Szanowni Studenci,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 zapobiegając dalszym zachorowaniom Władze Uczelni postanowiły zmienić formę prowadzenia zajęć podczas najbliższych 2 zjazdów tj. od 14.01.2022r. do 23.01.2022r. na formę zdalną z wyjątkiem ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

–  na Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia: Podstawy pielęgniarstwa. 

– na Kierunku Ratownictwo Medyczne: Pierwsza pomoc i Kwalifikowana pierwsza pomoc.

Wyżej wymienione przedmioty będą się odbywać na salach umiejętności praktycznych. 

Wprowadzane zmiany dotyczą Uczelni w Kwidzynie oraz filii w Gdańsku.

w imieniu władz Uczelni

                                                                                                            dr Beata Pawłowska, prof.PSW

                                                                                                            Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich