Zmiana terminu obrony śródrocznej (powtarzanie seminarium dyplomowego) – Ekonomia 19.03.2021r. godz. 15:00