pl en

Wykaz opłat dla studentów kontynuujących studia w roku akademickim 2023/2024 (studia I i II stopnia) (rozpoczęcie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023)

Zapraszamy do zapoznania sięz Regulaminem opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe w Powiślańskiej Szkole Wyższej (w tym obcokrajowców) Wykaz opłat dla kandydatów. Tabela nr 1 – Opłaty z tytułu wpisowego (opłata rekrutacyjna): STUDIA I i II STOPNIA … Read More

Wykaz opłat dla studentów kontynuujących studia w roku akademickim 2023/2024 (studia I i II stopnia) (rozpoczęcie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022)

 Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat dla studentów i kandydatów na studia I,II stopnia oraz studia podyplomowe (zwany jako: Tabela Opłat)   Wykaz opłat dla studentów i  kandydatów na studia I i II stopnia (rok rozpoczęcia kształcenia w pełnym cyklu … Read More

Wykaz opłat dla studentów i kandydatów na studia podyplomowe kontynuujących studia w roku akademickim 2023/2024 (rozpoczęcie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023)

Wykaz opłat dla kandydatów. Tabela nr 1- Opłaty z tytułu wpisowego (opłata rekrutacyjna):  STUDIA PODYPLOMOWE: Opłaty w okresie rekrutacji na studia tj. od 1 kwietnia do 30 września Wysokość opłaty 100 zł Tabela nr 2 – Harmonogram wnoszenia opłat czesnego … Read More

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje Moduł II w ramach programu Aktywny Samorząd. To pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole … Read More

KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument polityki rynku pracy który funkcjonuje od 2014 roku. Został stworzony by finansować kształcenie ustawiczne osób pracujących i wzbudził szerokie zainteresowanie pracodawców i pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W 2017 r. Minister Rodziny, Pracy … Read More

Skip to content Click to listen highlighted text!