Grupa studencka POd11D

Zajęcia z podstaw pielęgniarstwa wykładowca mgr Marzena Twardowska planowane w dniach 07 i 19 czerwca w salach ćwiczeniowych PSW zostaną przeprowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania.