Szanowni Studenci

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi pomocy materialnej i stypendium dla najlepszych studentów uprzejmie informuję, że wszelkie informacje dotyczące zagadnień, o których mowa znajdują się na stronie internetowej Uczelni zakładka:  Student > Stypendia.

Informacja została umieszczona zgodnie z obowiązującymi Uczelnię terminami.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Stypendialnej

Powiślańskiej Szkoły Wyższej

dr Beata Pawłowska, Prof. PSW