Termin składania prac dyplomowych do dziekanatu bądź do punktu informacyjnego – koniec maja 2019 r.