W programie kształcenia przewidziane są dla Państwa zajęcia – badania naukowe w pielęgniarstwie (k) – są to zajęcia seminaryjne, w ramach których przygotowujecie Państwo prace dyplomową. Uczęszczacie Państwo tylko do wybranego przez siebie promotora. Wybór promotorów nastąpi dnia 13 10 2018 r. podczas wykładu z mgr K. Kostro – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Bardzo proszę o własnoręczne wpisanie się na listy. Do wyboru będziecie Państwo mieli: dr A. Tałaj, dr K. Ziejkę, dr K. Ziółkowską, dr K. Paszko oraz mgr P. Janiewicza.