Proszę o zapoznanie się z tabelą dotycząca samokształcenia, sem. letni 2018/2019

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.)

Lp

Przedmiot

Semestr

Grupa

Godziny

Prowadzący

1

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek

II

PO mgr

4

mgr B. Białobrzeska

2

Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne

23

dr K. Szyszko

3

Opieka pielegniarska nad chorym z przetoką jelitową

38

mgr P. Janiewicz

4

Opieka nad przewlekle chorym neurologicznie

38

mgr A. Górniewicz

5

Opieka nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodzioną

38

mgr M. Twardowska

6

Patologia i rehabilitacja mowy

38

mgr A. Rychlik

7

Farmakologia kliniczna i farmakoterapia w praktyce piel.

38

mgr K. Wojtacki

8

Laryngologia

10

lek. med A. Stasiuk

9

Coaching w pielęgniarstwie

65

mgr K. Pakulska

10

J. obcy

30

wg wyboru