Proszę składać do Dziekanatu PSW uzupełnione, kompletne dzienniczki kształcenia praktycznego, najpóźniej ( z końcem zajęć praktycznych) do dnia 10.06.2019 r.