Decyzją Komisji Stypendialnej Powiślańskiej Szkoły Wyższej przedłuża się przyznane w semstrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 świadczenia w zakresie stypendium specjalnego, Rektora oraz socjalnego na semestr letni. 

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej.