W pliku poniżej lista osób zakwalifikowanych do I etapu egzaminu dyplomowego.

LISTA