Proszę o składanie wniosków o zwolnienie z praktyki zawodowej lub deklaracji o skierowanie na praktykę zawodową w semestrze letnim 2018/2019.

Rok 1 – semestr 2 – 200 godzin dydaktycznych

Rok 2 – semestr 4 – 160 godzin dydaktycznych