Proszę o składanie do Dziekanatu PSW wniosków o zaliczenie, bądź skierowanie na praktykę zawodową w semestrze 3/5 w roku akademickim 2018/2019.

Wymiar godzin do zaliczenia: semestr 3 – 120, semestr 5 – 160.

Termin składania wniosków do 30.11.2018.