1. Gdzie mam się zarejestrować?

Link do strony PSW: https://powislanska.edu.pl/ > zakładka Kandydat > zakładka Rekrutacja internetowa

2. Kiedy rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia do PSW?

Rekrutacja będzie aktywna od 01.04.2023 r. do 30.09.2023 r.

3. Czy muszę zakładać profil zaufany? Nie mogę przynieść dokumentów podpisanych własnoręcznie?

Uczelnia wprowadziła elektroniczny obieg dokumentów. Oznacza to, że kwestionariusz, umowa, wnioski i inne dokumenty, które wymagają podpisu kandydata lub studenta powinny być podpisane profilem zaufanym. W tym celu należy podpisać dokument w formie pdf. korzystając ze strony:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
Podpisać dokument można za pomocą bankowości elektronicznej potwierdzającej tożsamość osoby. Jeśli z jakiś względów podpis za pomocą banku nie jest możliwy, po założeniu profilu zaufanego
można udać się do najbliższego urzędu i okazując dowód osobisty potwierdzić swoją tożsamość.
Wykaz placówek gdzie można osobiście potwierdzić profil zaufany, dostępny jest po założeniu konta.
Dostarczenie dokumentów osobiście nie jest możliwe, gdyż w systemie rekrutacyjnym PSW w zakładce „Wymagane dokumenty” jest miejsce do podłączenia dokumentów podpisanych profilem zaufanym.
Gdy kandydat podpisze dokument profilem zaufanym powinien pobrać ten dokument na pulpit komputera, zmienić jego nazwę na imię i nazwisko i typ dokumentu, np. jan-kowalski-świadectwo, zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu, otworzyć zakładkę „Wymagane dokumenty” i załączyć w miejscu odpowiadającemu dokumentowi.

4. Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?

Problemy z rejestracją oraz pytania dotyczące spraw technicznych związanych z uczelnianym systemem rekrutacyjnym można zgłaszać mailowo oraz telefonicznie pod wskazane adresy i numer telefonu:

  • e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl
  • e-mail: it@psw.kwidzyn.edu.pl
  • e-mail: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl
  • tel.55 615 13 73

5. Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2023/2024?

Opłaty w okresie rekrutacji na studia tj. od 1 kwietnia do 30 września

Wysokość opłaty

Okres obowiązywania

0 zł

od 1 kwietnia do 30 czerwca

85 zł

od 1 lipca do 31 lipca

85 zł

od 1 sierpnia do 31 sierpnia

85 zł

od 1 września do 30 września

6. Na jakie konto należy uiszczać opłatę rekrutacyjną?

Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej na indywidualne subkonto wygenerowane przez uczelniany system rekrutacyjny dla każdego kandydata.

Po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu, należy przejść do zakładki Finanse. W zakładce Finanse został wygenerowany indywidualny numer rachunku bankowego. Jest on dostępny w górnej części strony po kliknięciu przycisku Dane do przelewów. Na etapie rekrutacji na studia, opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na ten numer rachunku bankowego, a potwierdzenie opłaty załączyć do systemu. Jeśli kandydat posiada Kartę Dużej Rodziny jest zwolniony z opłaty rekrutacyjnej, ale w zakładce Wymagane dokumenty powinien załączyć skan karty w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Gdzie należy zamieścić dokumenty takie jak potwierdzenie wpłaty, skan świadectwa dojrzałości, zaświadczenie lekarskie, umowa o warunkach odpłatności?

  • Kwestionariusz osobowy (wniosek o przyjęcie na studia), oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym, umowa wraz z załącznikiem-wygenerowane z systemu Wirtualny Dziekanat (WD) w formacie .pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP;
  • Świadectwo dojrzałości, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dot. kierunku: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, kosmetologia) – dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie .pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
  • Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie .jpg, o wymiarach 236×295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w WD.

8. Jak często są zjazdy?

Studia stacjonarne od piątku do niedzieli, sporadycznie czwartki, 2-3 razy w miesiącu
Studia niestacjonarne od piątku do niedzieli, 1-3 razy w miesiącu
Szczegółowy harmonogram zjazdów jest dostępny w zakładkach Kandydat, Student

9. Czy Uczelnia posiada bazę noclegową?

Nasi studenci mają możliwość zatrzymania się w Centrum Hotelowo – Konferencyjnym Balke przy ul. Braterstwa Narodów 42. Student może wykorzystać tam studencką kartę rabatową: https://psw.kwidzyn.edu.pl/karta-rabatowa

10. Kiedy otrzymam kartę rabatową i w jakich miejscach mogę liczyć na zniżki?

Studenci otrzymują studencką kartę rabatową na spotkaniu organizacyjnym na pierwszym zjeździe lub w Punkcie Informacyjnym Uczelni (parter budynku). Lista miejsc gdzie można uzyskać zniżki jest aktualizowana na bieżąco. Naszymi partnerami są, m.in. restauracje, hurtownia papiernicza i drukarnia, przychodnia medyczna, salon optyczny, fotograf czy kosmetyczka. Aktualna lista partnerów znajduje się na stronie: https://psw.kwidzyn.edu.pl/karta-rabatowa