Wykaz opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025 (studia I i II stopnia)
Wykaz opłat dla studentów kontynuujących studia w roku akademickim 2023/2024 (studia I i II stopnia) (rozpoczęcie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022)
Wykaz opłat dla studentów i kandydatów na studia podyplomowe kontynuujących studia w roku akademickim 2023/2024 (rozpoczęcie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023)
Wykaz opłat dla studentów kontynuujących studia w roku akademickim 2023/2024 (studia I i II stopnia) (rozpoczęcie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023)
 Wykaz opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 (studia podyplomowe)
Wykaz opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 (studia I i II stopnia)
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA STUDIÓW WYŻSZYCH: