Wykaz opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 (studia I i II stopnia)
Wykaz opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 (studia I i II stopnia)
Wykaz opłat dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 – Executive Master of Business Administration (MBA)
Wykaz opłat dla studentów kontynuujących studia w roku akademickim 2022/2023 (studia I i II stopnia) (rozpoczęcie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022)
Wykaz opłat dla studentów i kandydatów na studia podyplomowe rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023
Wykaz opłat dla studentów kontynuujących studia I lub II stopnia w roku akademickim 2022/2023 (rozpoczęcie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021)
Wykaz opłat dla studentów kontynuujących studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 (studia podyplomowe) (rozpoczęcie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022)
Wykaz opłat dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 – Executive Master of Business Administration (MBA)
Wykaz opłat dla studentów kontynuujących studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 (rozpoczęcie kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021)
Wykaz opłat dla studentów kontynuujących studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 (studia I i Ii stopnia) (rozpoczęcie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022)
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA STUDIÓW WYŻSZYCH: