Jesteś kandydatem na studia? Chciałbyś skorzystać z obniżonego czesnego?

Skorzystanie z promocji przysługuje gdy polecony kandydat:

  • przekaże komplet dokumentów na studia I stopnia na semestr I studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych do 30 września 2022 r. za pomocą rekrutacji internetowej, a wraz z nimi podpisany przez polecającego kandydata niniejszy regulamin,
  • wpłaci czesne zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu opłat dla studentów i kandydatów na studia I stopnia oraz studia podyplomowe,
  • rozpocznie naukę w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023.

Regulamin oraz druk polecenia