Administracja i główna siedziba Uczelni:

ul. Prosta 4, 87-100 Toruń (III piętro);
 
Zajęcia dydaktyczne:
ul. Prosta 4, 87-100 Toruń (III piętro);
ul. Stefana Batorego 17/19, 87-100 Toruń
 
 
 
Zajęcia dydaktyczne realizowane wg planu w:
 
1. Aula audytoryjna (1) – Akademia Jagiellońska (Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa);
2. Aula audytoryjna (2) – Akademia Jagiellońska (Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa);
 
 
1. sale dydaktyczne (1) – Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu;
2. sale dydaktyczne (4) – Akademia Jagiellońska (Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa);
 
 
1. sale umiejętności pielęgniarskich (4) – Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu;