Termin szkolenia Godziny szkoleniowe od do Temat szkolenia Trener/ ekspert prowadzący
28.06.2022
13:00-17:30
Cześć I moduł
a) Szkolenia świadomościowe (18 h zajęć dydaktycznych) Zrealizowane
Karol Kostrzewa
29.06.2022
9:00-13:30
Cześć I moduł
a) Szkolenia świadomościowe (18 h zajęć dydaktycznych) Zrealizowane
Karol Kostrzewa
30.06.2022
9:00-13:30
Cześć I moduł
a) Szkolenia świadomościowe (18 h zajęć dydaktycznych) Zrealizowane
Karol Kostrzewa
06.07.2022
12:00-16:30
Cześć I moduł
c) Prawne ramy dostępności obejmujące poniższy zakres:
● Przegląd wybranych aktów prawnych, programów,
● Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych on line teams
dr Andrzej Juros UMCS
28–29.07.2022
09:00-15:00
Cześć I moduł
d) Projektowanie uniwersalne w kontekście niepełnosprawności obejmujące poniższy zakres:
● Koncepcja PU, przegląd możliwości stosowania zasad PU w projektowaniu otoczenia, usług, procedur,
● Prawne uwarunkowania projektowania przestrzeni przyjaznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. on line teams
Beata Drewienkowska
16-17.08.2022
09:00-13:30
Część I moduł
b) Zasady savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych
on line teams
30-31.08.2022
09:00-13:30
część I punkt
e) Projektowanie rozwiązań dostępnych dla wszystkich użytkowników
on line teams
19.09.2022
09:00-15:00
Cześć II Warsztaty z cyklu projektowania uniwersalnego uwzględniające zróżnicowane potrzeby ON w zakresie:
a) społeczny model niepełnosprawności,
b) bariery wynikające z niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej, intelektualnej oraz zaburzeń psychicznych
Karol Kostrzewa
24.09.2022
08:30-18:00
Warsztaty w Gdańsku- Doświadczyć niepełnosprawności. uczestnicy będą mieli do wyboru 3 przedziały czasowe, w których będą fizycznie doświadczać niepełnosprawności,
od 08:30 do 11:30 – podział na grupy ćwiczeniowe
od 12:00 do 15:00 – podział na grupy ćwiczeniowe
od 15:00 do 18:00 – podział na grupy ćwiczeniowe
Stacjonarnie.
Karol Kostrzewa Beata Drewienkowska
25.09.2022
09:00-15:00
Warsztaty „Praca w grupie ze studentem z niepełnosprawnością rzadką” w Gdańsku. Stacjonarnie.
Beata Drewienkowska
28.09.2022
15:00-18:00
Spotkanie z osobami z niepełnosprawnością (online) . Osoba prowadząca spotkanie Pan Karol Kostrzewa i zaproszony gość.
Karol Kostrzewa
09.11.2022
15:00-18:00
Część III: Warsztaty z cyklu tworzenia przestrzeni przyjaznych sensorycznie. Tworzenie przestrzeni sensorycznych cześć I. (online)
Beata Drewienkowska
10.11.2022
15:00-18:00
Część III: Warsztaty z cyklu tworzenia przestrzeni przyjaznych sensorycznie. Tworzenie przestrzeni sensorycznych. Tworzenie przestrzeni sensorycznych cześć II. (online)
Beata Drewienkowska
21.11.2022
Część III: Warsztaty z cyklu tworzenia przestrzeni przyjaznych sensorycznie. Wizyta w terenie i doświadczanie niepełnosprawności (stacjonarne)
Beata Drewienkowska
22.11.2022
Część III: Warsztaty z cyklu tworzenia przestrzeni przyjaznych sensorycznie. Różnorodność możliwości fizycznych, sensorycznych i umysłowych użytkowników przestrzeni (stacjonarne)
Beata Drewienkowska