05.07.2022 r.

Informacja promocyjna dot. projektu nr  POWR.03.04.00-00-KP09/21-00 pt. „”Kadry + projektowanie”, podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych PSW z zakresu projektowania uniwersalnego”.

 

Miło nam poinformować, że na Powiślańskiej Szkole Wyższej właśnie rozpoczęły się szkolenia i warsztaty dla nauczycieli akademickich i pracowników dydaktycznych w ramach projektu nr POWR.03.04.00-00-KP09/21-00 pt. „”Kadry + projektowanie”, podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych PSW z zakresu projektowania uniwersalnego”, które dotyczą specjalistycznych szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych (krajowych oraz zagranicznych) w wiodących ośrodkach mających osiągnięcia w projektowaniu uniwersalnym (PU). Na uczestników przygotowaliśmy cykl szkoleń i warsztatów w zakresie:
 

1. Wprowadzających do nauczania przedmiotu projektowania uniwersalnego
2. Projektowania uniwersalnego uwzględniające zróżnicowane potrzeby ON
3. Tworzenia przestrzeni przyjaznych sensorycznie
4. Praktycznych aspektów pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności w proc. dydaktycznym
5. Potencjalnych trudności w procesie dydaktycznym, możliwości wykorzystania potencjału, adaptacja procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb ON
6. Standarów informacji dla wszystkich-zasady przygotowania materiałów dydaktycznych, alternatywnych form komunikacji, reagowania na sytuacje kryzysowe w zależności od potrzeb ON
7. Przeprojektowania istniejącego przedmiotu/przestrzeni/ urządzenia/ narzędzia/ usługi dla potrzeb użytkownika/ków – analiza dostępności i funkcjonalności wybranych produktów/przestrzeni; sformułowanie zaleceń modyfikujących spójnych z zasadami PU
8. Telemedycyny i teleopieki w obszarze projektowania uniwersalnego
9.Zorganizowania 6 wizyt studyjnych, których celem jest doświadczenie i inspiracja
w zakresie projektowania uniwersalnego