“Kadry + projektowanie”, podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych PSW z zakresu

projektowania uniwersalnego.

Jest Nam niezmiernie miło poinformować, iż Powiślańska Szkoła Wyższa uzyskała dofinansowanie projektu na realizację podniesienia kompetencji dydaktycznych pracowników kadry dydaktycznej Powiślańskiej Szkoły Wyższej w zakresie projektowania uniwersalnego.

Głównym celem naszego nowego projektu jest zorganizowanie specjalistycznych szkoleń, warsztatów, a także wizyt studyjnych przygotowujących do przeprowadzenia zajęć Projektowania Uniwersalnego w okresie od 01.10.2021 do 30.10.2023 r.

Wartość projektu 484 768,75 zł w tym dofinansowanie z UE 469 619,43 zł.

Pilotażowe zajęcia Projektowania Uniwersalnego, będą realizowane przez kadrę dydaktyczną przeszkoloną w ramach projektu i bazować będą na dokumencie pt. Moduły zajęć projektowania uniwersalnego w ramach wybranych obszarów kształcenia i zostaną wdrożone w ramach projektu na studiach I i II stopnia na następujących kierunkach:

Ekonomia,

Ratownictwo medyczne,

Pielęgniarstwo – studia I i II stopnia,

Położnictwo.

Bieżące wykorzystywanie nabytych kompetencji przyczyni się do utrwalenia nowych umiejętności oraz przełoży się na wyższą jakość prowadzonej dydaktyki w PSW. Realizacja zajęć w oparciu o wypracowane modelowe rozwiązania przyczyni się do zachowania wysokiego standardu kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej

Projekt stanowi odpowiedź na problem niedostatecznej wiedzy z zakresu projektowania produktów i usług, tak by były użyteczne dla wszystkich, na zasadzie równości oraz świadczenia usług edukacyjnych mających na celu dostosowanie przyszłych absolwentów do oferowania usług i dóbr dla osób o różnej kondycji fizycznej i możliwościach poznawczych (między innymi w zakresie opieki medycznej i pielęgnacyjnej), która łączy idee projektowania uniwersalnego.

To także odpowiedź na brak wiedzy z zakresu Projektowania Uniwersalnego różnorodnych usług rekreacyjnych, tzw. przemysłu czasu wolnego, dostępu do kultury i sztuki czy innych związanych ze spędzaniem wolnego czasu przez osoby starsze o zróżnicowanych dochodach. Odpowiednie przygotowanie absolwentów kierunków medycznych oraz kierunku ekonomicznego do wejścia na rynek pracy, będzie decydowało o ich pozycji konkurencyjnej. Miernikiem konkurencyjności w najbliższej przyszłości będzie bowiem dostępność dla klientów o różnych potrzebach i możliwościach, a warunek uniwersalnego zaprojektowania będzie wyzwaniem dla wielu dziedzin gospodarki.