Poniżej przestawiamy raport z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej w roku akademickim: