Raport roczny 20/21

Raport roczny 21/22

Raport roczny 22/23

Raporty z ankiet:
  • Analiza jakości zajęć:

    2023/2024 – Zima/Lato WNOZ | Zima/Lato WNES 

    2022/2023 – Zima/Lato WNOZ | Zima/Lato WNES 

    2021/2022 – Zima/Lato WNOZ | Zima/Lato WNES 

  • Ocena studiowania w PSW:

    2022/2023 – WNOZ | WNES 

    2021/2022 – WNOZ WNES

    2020/2021 – WNOZ WNES

  •  Ocena jakości kształcenia w ramach praktyki zawodowej

    Raport 2023-2024

    Raport 2022-2023 I

    Raport 2022-2023 II

    Raport 2019-2022

  • Badania losów absolwentów 

    2022/2023

    2021-2022  

    2020-2021 

  • Samoocena przygotowania zawodowego do wykonywania zawodu pielęgniarki 

    Samoocena przygotowania-zawodowego do wykonywania zawodu pielęgniarki 2023

  • Dystansowa ocena przydatności zawodowej 

    2022/2023

    2021/2022

    2020/2021

Poniżej przestawiamy raport z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej w roku akademickim: